Τοποθέτηση στεγάστρων στο λιμάνι.

Έτοιμα είναι τα 4 στέγαστρα που εγκατέστησε το Λιμενικό Ταμείο Χανίων στο λιμάνι της Σούδας. Το πρώτο έχει τοποθετηθεί στην παλιά θέση πρόσδεσης του προβλήτα Αδρίας, δίπλα ακριβώς από εκεί που δένουν τα ΛΑΤΩ/ΕΛΥΡΟΣ ενώ τα υπόλοιπα τρία είναι στην νέα θέση πρόσδεσης. Τα δύο αμέσως μετά τα διαχωριστικά πλέγματα και το τρίτο στα μέσα της προβλήτας το οποίο είναι και το μόνο που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.