Αφαίρεση παλαιών στύλων φωτισμού.

Αφαιρέθηκαν από τον επιβατηγό λιμένα οι παλιοί στύλοι φωτισμού ενώ ετοιμάζεται η εγκατάσταση στεγάστρων και στις δύο θέσεις πρόσδεσης. Εκτός από αυτά ετοιμάζονται και πολλά έργα στο λιμάνι μας με αρχή το Cruise Terminal και τα έργα που έχουν προγραμματιστεί να δημοσιεύονται σε λίγο καιρό.