Στηρίζουμε το #The Greek Mask Project

Το «The Greek Mask Project» είναι μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην εμψύχωση όλου του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, σε όσο το δυνατόν περισσότερα νοσοκομεία στη χώρα μας. Η ελληνική σημαία πάνω στις μάσκες είναι ένα σύμβολο ελπίδας ότι θα τα καταφέρουμε.

Read More »