Τα νέα μέτρα στις μετακινήσεις – Πως επηρεάζεται η πληρότητα στα πλοία

Από την Δευτέρα τίθεται σε εφαρμογή ο νέος τρόπος διαχείρισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοιού στην Ελλάδα, μετά και την παρουσίαση του Χάρτη υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας από τη λοίμωξη covid-19.

Σύμφωνα με τον χάρτη, οι περιφερειακές ενότητες χαρακτηρίζονται από 4 επίπεδα επιτήρησης, προληπτικών μέτρων και κανόνων: Επίπεδο 1 (Ετοιμότητας), Επίπεδο 2 (Επιτήρησης), Επίπεδο 3 (Αυξημένης Επιτήρησης), Επίπεδο 4 (Αυξημένου Κινδύνου).

Read More »