Φωτογραφίες: Συνεχίζεται η εγκατάσταση των scrubber στο ΜΥΚΟΝΟΣ ΠΑΛΑΣ

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η εγκατάσταση των scrubber στην τσιμινιέρα του ΜΥΚΟΝΟΣ ΠΑΛΑΣ στα ναυπηγεία Palumbo στην Μάλτα.

Μέσω του λογαριασμού instagram των ναυπηγείων βλέπουμε την εξέλιξη των εργασιών αλλά και την νέα μορφή που θα έχει η τσιμινιέρα του πλοίου.

mykonospalumbomykonospalumbo_

DSC_0918