ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΕΚ LINES: ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ELINA»

Η πορεία υλλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου ELINA, στο οποίο συμμετέχειη  ΑΝΕΚ  LINES,  παρουσιάστηκε  σε  ημερίδα που  πραγματοποιήθηκεσήμερα (3/7/2014) στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, στα Χανιά.

Το  έργο  ΕLINA, με  τίτλο  «Ολοκληρωμένη  Πράσινη  ΔιαχείρισηΠετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων με βάση τον ΚύκλοΖωής»,  αφορά στη δημιουργία μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης μεθόδουδιαχείρισης  αυτών  των   αποβλήτων  που  παράγονται  σε  πλοία  καιβιομηχανίες της Ελλάδας.

Το  ELINA επιχορηγείται  από  τη  Γενική  Δ/νση  Περιβάλλοντος  της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής,  στο  πλαίσιο  του  ΕυρωπαϊκούΠρογράμματος LIFE+.Στο έργο συμμετέχουν, εκτός της ΑΝΕΚ LINES, ηεταιρεία  CYCLON ΕΛΛΑΣ  Α.Ε. και  η  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.

Ο  Πρόεδρος της  ΑΝΕΚ  LINES,  κ.  Γιώργος Κατσανεβάκης,  ανέφερεμεταξύ  άλλων  ότι  «η  ΑΝΕΚ,  στο  πλαίσιο  της  Εταιρικής  ΚοινωνικήςΕυθύνης, συμμετέχει σε μια σειρά ερευνητικών έργων, όπως το ELINA, ταοποία στοχεύουν στην ανάπτυξη συστημάτων που κάνουν την ναυσιπλοΐαφιλικότερη  προς  το  περιβάλλον  και  τις  θαλάσσιες  μεταφορές ασφαλέστερες».H ANEK LINES στο πλαίσιο υλοποίησης του ELINA  έχει προβεί,  από τοΜάρτιο του 2013, σε μηχανολογικές επεμβάσεις στα πλοία της, OLYMPICCHAMPION και HELLENIC SPIRIT, προκειμένου να συλλέγει σε χωριστέςδεξαμενές  τα  πετρελαιοειδή  απόβλητα  που  δημιουργούνται  σταμηχανοστάσια  των  2  πλοίων.  Στόχος  είναι  η  εταιρεία  να  παραδίδει,ετησίως,  τουλάχιστον  80  τόνους  πετρελαιοειδών αποβλήτων,χωριστά από οποιοδήποτε άλλο ρεύμα αποβλήτων, στα λιμάνια υποδοχής των πλοίων της.

Εκ  μέρους  της  CYCLON,  o  κ.  Χριστόδουλος  Καραβασίλης,Προϊστάμενος  Τεχνικού  Τμήματος,  αναφέρθηκε  στις  πηγές,  στιςποσότητες,  στη  χημική σύσταση και  στις  υφιστάμενες  υποδομές.