ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ.

Το πλοίο ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ μεθόρμισε σήμερα στο νέο γάμμα της προβλήτας Αδρια.Το εν λόγω πλοίο αναμένεται να αναχωρήσει εντός των επομένων ημερών.