Κρήτη Ι – Λατώ.

To ΛΑΤΩ λίγο μετά τις 14:00 πέρασε τα φανάρια του Πειραιά, για να πάρει την θέση του ΚΡΗΤΗ Ι, μετά το τέλος της ετήσιας ακινησίας του.