Δεξαμενισμοί ΑΝΕΚ.

Εκ νέου αλλαγές στα δρομολόγια της ΑΝΕΚ από την Κυριακή λόγω των ετήσιων δεξαμενισμών των πλοίων της. Αναλυτικότερα:

Το ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ στην γραμμή Χανίων από 10-10-10 έως 30-10-10 σε αντικατάσταση του ΛΑΤΩ.

Το ΛΑΤΩ στην θέση του ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ και το ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ στην θέση του ΕΛΥΡΟΣ από 31-10-10 έως 13-11-10.

Το ΕΛΥΡΟΣ στη θέση του ΛΑΤΩ και το ΛΑΤΩ στην θέση του ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ από 14-11-10.