Ένα χρόνο μετά, το λιμάνι ακόμα περιμένει στέγαστρο και υποδομές!

Ένα χρόνο πριν γίναμε μάρτυρες της άθλιας κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει ο ανεπαρκής χώρος αναμονής των επιβατών στο λιμάνι της Σούδας, δηλαδή του στεγάστρου.

Φέτος καμία κίνηση και κανένας δεν έχει ενδιαφερθεί να αποκαταστήσει το υπάρχον ή να ξεκινήσει διαδικασίες για την δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου αναμονής!

Read More »