Περιέλιξη των αγκυρών του ΕΛΥΡΟΣ στον Πειραιά

Δεν έχει αναχωρήσει ακόμα το ΕΛΥΡΟΣ από τον Πειραιά καθ’ ότι κατά την διάρκεια απάρσεως των αγκυρών του διαπιστώθηκε περιέλιξη των δύο καδένων. Αυτή τη στιγμή γίνεται προσπάθεια από το πλήρωμα να τις ξεμπλέξει προκειμένου να μπορέσει να αναχωρήσει.

Νεότερα: Ολοκληρώθηκε ο διαχωρισμών των καδενών και αναχώρησε στις 22:30 από τον Πειραιά

elyrosagkyres