Αδειοδότηση για υδατοδρόμιο στην Σούδα.

Στις 7 Μαρτίου κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθμόν 368/2013 απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων για την έγκριση πίστωσης και ανάθεσης για την αδειοδότηση του υδατοδρομίου στο Λιμένα Σούδας στην εταιρία «Ελληνικά Υδατοδρόμια» έναντι του ποσού των 6.150,00 ?, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Υδατοδρομίου, το οποίο θα βαρύνει την με ΚΑ 0419 πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων του ΛΤΝΧ.
Η εταιρεία Ελληνικά Υδατοδρόμια θα εκπονήσει-συντάξει τον τεχνικό φάκελο που απαιτείται με βάση τον Ν.4146/2013 για την αδειοδότηση του Υδατοδρομίου συμπεριλαμβανομένης της ΜΠΕ, θα υποβάλει την αίτηση στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείου Ν.Χανίων και θα αναλάβει την εκπροσώπηση του ΛΤΝΧ και την συνολική διεκπεραίωση μέχρι και την τελική χορήγηση της άδειας του Υδατοδρομίου σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας.