Απαγορευτικό απόπλου.

Νέο απαγορευτικό απόπλου λίγο μετά της 19:00 εκδόθηκε, με αποτέλεσμα να μην αναχωρούν τελικά τα πλοία της γραμμής.