Νέο domain!

Δύο χρόνια μετά την πρώτη μέρα στον «αέρα», η ιστοσελίδα μας αναπτύσσεται. Ήδη έγινε αλλαγή domain, δηλαδή αρκεί να πληκτρολογήσετε http://www.soudaport.gr (χωρίς το pblogs ανάμεσα) για να βρεθείτε στο ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΟΥΔΑΣ.

Σας ευχαριστούμε.