Το Λιμάνι σήμερα, 18-02-10

Στο λιμάνι σήμερα είναι ελλιμενισμένα τα εξής πλοία:

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΓΙΑΝΤΩΝΗΣ

MELWILL