Έργα στο λιμάνι.

Αντικατάσταση του οδοστρώματος έγινε στο εμπορικό λιμάνι της Σούδας, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες…Το μεγάλο έργο του λιμανιού μας, η επέκταση της προβλήτας «ΑΔΡΙΑΣ»,  προχωράει πολύ γρήγορα και αναμένεται μέχρι το τέλος του Αυγούστου, ακόμα και νωρίτερα, να είναι έτοιμο…ήδη έχει η αρχίσει επίστρωση πίσας στο καινούργιο κομμάτι, ενώ συνεχίζονται και οι εκβαθύνσεις στο λιμάνι…