Αλλαγή πλοίου από την ΑΝΕΚ.

Η ΑΝΕΚ από σήμερα δρομολογεί το Ε/Γ-Ο/Γ ΛΑΤΩ στη θέση του Ε/Γ-Ο/Γ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ προκειμένου το δεύτερο να πραγματοποιήσει κρουζιέρες στο Αιγαίο για λόγο των δικαιούχων της Εργατικής Εστίας.