Επέκταση του προβλητα «ΑΔΡΙΑΣ».

Προχωρούν οι διαδικασίες για την επέκταση του προβλήτα «ΑΔΡΙΑΣ» στο επιβατηγό λιμάνι της Σούδας. Η επέκταση έχει ολοκληρωθεί και τώρα ετοιμάζονται οι προβλήτες. Ήδη έχει τοποθετηθεί η πρώτη θέση πρόσδεσης ενώ θα ακολουθήσουν άλλες δυο.