Χώρος Στάθμευσης

Η ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Από Ιούνιο έως και Ιανουάριο 2019 ισχύουν περιορισμοί στην στάθμευση εντός του λιμένα.

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ στον καθορισμένο χώρο.

Ακολουθείτε τις οδηγίες της Λιμενικής Αρχής

parkingPORT.png